Onderdeel van Drost Technical Management
 

Nul op de Meter

Bouwbesluit 2016 (EPC = 0,4)

Het huidige bouwbesluit (2016) schrijft voor nieuwbouwwoningen een EPC van 0,4 voor.
Daarmee is de woning niet energieneutraal, maar gebruikt de woning voor woninggebonden energie nog altijd primaire energie die buiten de woning is opgewekt.
De meest toegepaste manier om voor een (grondgebonden) woning te voldoen aan bouwbesluit is nog steeds plaatsen van een hoogrendements CV ketel in combinatie met zonnepanelen of warmterugwin oplossingen.
Lees snel verder voor meer duurzame alternatieven!

Energieneutraal (EPC = 0,0)

Een EPC 0 woning wekt zelf de elektriciteit op (middels PV panelen) die nodig is als woninggebonden energie. Woninggebonden energie bestaat uit elektriciteit voor verwarmen, koelen, warm tapwateropwekking, ventilatie (en verlichting). Er kan voor een gemidelde woning bijvoorbeeld worden gekozen voor een warmtepomp met een gesloten, verticale bodemwisselaar en circa 10-16 PV panelen. Deze onderdelen worden door een installateur geinstalleerd, Drost kan u adviseren en begleiden bij het selecteren van een installateur. Gemiddeld garanderen de fabrikanten van de PV panelen dat de PV panelen voldoende elektriciteit opwekken om gedurende 25 jaar de warmtepomp en ventilatie te kunnen voeden.


Nul Op Meter (EPC = - 0,35)

Een Nul op de Meter woning wekt op jaarbasis voldoende elektriciteit op om te voorzien in woninggebonden en huishoudelijk verbruik.
• Warmte, warm tapwater en koeling
• Ventilatie
• LED verlichting
• Huishoudelijke apparatuur (forfaitaire waarde in kWh / m2 gebruiksoppervlak)
Er kan voor een gemidelde woning bijvoorbeeld worden gekozen voor een warmtepomp met een gesloten, verticale bodemwisselaar en circa 18-26 PV panelen.
Deze onderdelen worden door een installateur geinstalleerd, Drost kan u adviseren en begleiden bij het selecteren van een installateur. Gemiddeld garanderen de fabrikanten van de PV panelen dat de PV panelen voldoende elektriciteit opwekken om gedurende 25 jaar de energiebundel op te wekken waarmee de woning werkelijk Nul op de Meter is.