Onderdeel van Drost Technical Management

BRL 6010 Legionella preventie

Legionella

Jaarlijks worden er ruim 300 patiënten in het ziekenhuis opgenomen met longontsteking door een Legionella besmetting, waarvan er 17 overlijden (ECDC 2015). Legionellabesmetting wordt ook wel de veteranenziekte genomed.

Legionella is een bacterie die in kleine aantallen in het grondwater, oppervlaktewater en drinkwater leeft. Besmetting met Legionella gebeurt via de longen wanneer waternevel ingeademd wordt uit een besmette bron. Bijvoorbeeld tijdens het douchen, stoom- of bubbelbaden, maar kan zeker ook in een natte koeltoren.

Het drinken van dit water levert geen gevaar op. Ook is de Legionella-bacterie niet overdraagbaar van mens op mens.

Legionella ontwikkelt zich razendsnel

Een watertemperatuur tussen de 25 en 50 °C is een optimale leefomgeving voor de bacterie. Als het water ook nog eensweinig doorstroming heeft of zelfs in ‘dode leidingen’ langdurig stilstaat vermenigvuldigt de bacterie zich razendsnel en hecht zich als Biofilm aan de binnenwand van de leidingen.

Ook een verkeerd aangelegde installatie, of aanpassingen die niet volgens de richtlijnen van VEWIN zijn uitgevoerd kunnen mogelijke oorzaken zijn van de groei van Legionella.

De mate van pathogeniteit (ziekmakend vermogen) bepaalt of iemand ziek wordt of niet. Mensen met een verminderde weerstand (door bijvoorbeeld medicatie, ziekte of zwangerschap), ouderen en zware rokers lopen een groter risico om ziek te worden. Zo gauw er een vermoeden is van een uitbraak of er misstanden geconstateerd worden moeten er dus direct maatregelen worden genomen om dit proces te stoppen. Maar in veel gevallen kan de ontwikkeling van Legionella voorkomen worden.

De bacterie hecht zich aan de binnenwand van de leidingen, het zogenoemde Biofilm. Ook wanneer de installatie niet goed is aangelegd, of aanpassingen niet volgens de richtlijnen VEWIN (Vereniging van Exploitanten van waterleidingbedrijven in Nederland) worden uitgevoerd, of wanneer keerkleppen, kan dat een mogelijke oorzaak zijn van de groei van Legionella-bacteriën.

De bacterie vermenigvuldigt zich snel wanneer deze aanwezig is in het leidingstelsel. Er moeten dus maatregelen worden genomen om dit proces te stoppen. De mate van pathogeniteit bepaalt of iemand ziek wordt of niet. De meeste mensen die met Legionella besmet water in aanraking komen worden niet ziek. De veteranenziekte (Legionellapneumonie) of Pontiac fever ontwikkelt zich slechts bij een klein deel van de mensen (bron: www.rivm.nl)